tangjing Main Photo
tangjing updated profile photo

tangjing Main Photo
tangjing updated profile photo

tangjing Main Photo

今天收到了一束玫瑰花, 很开心。 谢谢你。

tangjing Main Photo

好想去看电影,你愿意陪我吗

tangjing Main Photo

希望有个人能陪我一起用餐。。。。。。

tangjing Main Photo

你愿意陪我喝一杯吗?

tangjing Main Photo

饭后一杯热茶,窗外的夜景真美…

tangjing Main Photo

早安,早起的鸟儿有虫吃

tangjing Main Photo
tangjing updated cover image

tangjing Main Photo
tangjing updated profile photo